English
logo.gif, 5 kBflash.jpg, 18 kB

HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY

 

Anorganická chemie zahrnuje základní studium vlastností a reaktivity téměř všech známých prvků periodické tabulky. Pestrá paleta jejich sloučenin od jednoduchých slitin, skrze binární sloučeniny (oxidy, halogenidy apod.), až po složité koordinační sloučeniny vytváří možnosti využití jejich specifických vlastností nejen v každodenním životě či v průmyslových aplikacích, ale i biologických systémech.

Naše katedra se věnuje výuce předmětů spadajících do oboru anorganické chemie při přípravě absolventů všech stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Naše činnost je také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Pracoviště je garantem dalšího vzdělávání učitelů chemie na základních a středních školách, organizuje chemické olympiády a zájmová chemická praktika pro žáky základních a středních škol.

V oblasti výzkumu se zaměřujeme zejména na nové komplexní sloučeniny přechodných prvků v těchto oblastech:

  • vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky).
  • příprava a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů s aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu.
  • studium hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým nosičem na bázi oxidů železa a navázanou koordinační sloučeninou kombinující vlastnosti obou složek
29. leden 2015

Vědecká publikace v Dalton Transactions

autor: agch


Práce s názvem „Magnetic and structural properties of dinuclear singly bridged-phenoxido metal(II) complexes“ byla publikována v časopise Dalton Transactions (Dalton Trans., 2015,44, 2110-2121, IF2013 = 4,097).

 
4. listopad 2014

Vědecká publikace v New Journal of Chemistry

autor: agch


Práce s názvem „Spin Crossover and High Spin Electroneutral Mononuclear Iron(III) Schiff Base Complexes involving Terminal Pseudohalido Ligands“ byla publikována v časopise New J. Chem. (IF2013 = 3,159).

29. říjen 2014

Vědecká publikace v PLoS ONE

autor: agch


Práce s názvem "Gold(I) Complexes of 9-Deazahypoxanthine as Selective Antitumor and Anti-Inflammatory Agents" byla zveřejněna v časopise PLoS ONE (PLoS ONE 9 (2014) e109901, IF2013 = 3,534).

strana:1 2 3 ... 7

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz