English
logo.gif, 5 kBflash.jpg, 18 kB

HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY

 

Anorganická chemie zahrnuje základní studium vlastností a reaktivity téměř všech známých prvků periodické tabulky. Pestrá paleta jejich sloučenin od jednoduchých slitin, skrze binární sloučeniny (oxidy, halogenidy apod.), až po složité koordinační sloučeniny vytváří možnosti využití jejich specifických vlastností nejen v každodenním životě či v průmyslových aplikacích, ale i biologických systémech.

Naše katedra se věnuje výuce předmětů spadajících do oboru anorganické chemie při přípravě absolventů všech stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Naše činnost je také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Pracoviště je garantem dalšího vzdělávání učitelů chemie na základních a středních školách, organizuje chemické olympiády a zájmová chemická praktika pro žáky základních a středních škol.

V oblasti výzkumu se zaměřujeme zejména na nové komplexní sloučeniny přechodných prvků v těchto oblastech:

  • vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky).
  • příprava a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů s aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu.
  • studium hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým nosičem na bázi oxidů železa a navázanou koordinační sloučeninou kombinující vlastnosti obou složek
7. duben 2014

Vědecká publikace v Dalton Transaction

autor: agch


Výsledky studie provedené na Katedře anorganické chemie ve spolupráci s Taurida National Vernadsky University s názvem „Versatile coordination modes of bis[5-(2-pyridine-2-yl)-1,2,4-triazole-3-yl]alkanes in Cu(II) complexes“ byly publikovány v prestižním časopise Dalton Trans. (IF2012 = 3,806). Studována byly příprava koordinačních sloučenin Cu(II) s bispyridin-triazolovými ligandy, u kterých se dále studovala jejich molekulová a krystalová struktura a následně analyzovaly magnetické interakce mezi paramagnetickými Cu(II) atomy.

11. březen 2014

Vědecká publikace v PLOS ONE

autor: agch


Práce s názvem "Pharmacological and molecular effects of platinum(II) complexes involving 7-azaindole derivatives" zveřejněná v renomovaném časopise PLoS One (PLoS One 9 (2014) e90341; IF2012 = 3,730) fundamentálně rozšiřuje poznatky o protinádorové aktivitě platnatých komplexů s deriváty 7-azaindolu o výsledky získané na zvířecích modelech in vivo a interakční studie s modelovými biologickými systémy (studie stability a možných interakcí s některými klíčovými komponenty lidské krve).

3. prosinec 2013

Vědecká publikace v PLOS ONE

autor: agch


Jako součást systematického studia biologických aktivit zlatných komplexů s různými deriváty N6-benzyladeninu na Katedře anorganické chemie vznikla práce s názvem "Effect of 2-chloro-substitution of adenine moiety in mixed-ligand gold(I) triphenylphosphine complexes on anti-inflammatory activity: The discrepancy between the in vivo and in vitro models", popisující jejich přípravu, fyzikálně-chemickou charakterizaci a protizánětlivou aktivitu, a to na modelech in vivo a in vitro, která byla publikována v aktuálním čísle významného biomedicínského vědeckého časopisu PloS ONE (IF2012=3.730). Kromě testování samotného, jsou v článku také diskutovány mechanizmy, které můžou vést k podstatným rozdílům mezi zjištěnou protizánětlivou aktivitou komplexů in vivo a in vitro.

strana:1 2 3 4 5 6

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz