English
logo.gif, 5 kBflash.jpg, 18 kB

HLAVNÍ STRANAAKTUÁLNÍ INFORMACEKONTAKTY

 

Anorganická chemie zahrnuje základní studium vlastností a reaktivity téměř všech známých prvků periodické tabulky. Pestrá paleta jejich sloučenin od jednoduchých slitin, skrze binární sloučeniny (oxidy, halogenidy apod.), až po složité koordinační sloučeniny vytváří možnosti využití jejich specifických vlastností nejen v každodenním životě či v průmyslových aplikacích, ale i biologických systémech.

Naše katedra se věnuje výuce předmětů spadajících do oboru anorganické chemie při přípravě absolventů všech stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Naše činnost je také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Pracoviště je garantem dalšího vzdělávání učitelů chemie na základních a středních školách, organizuje chemické olympiády a zájmová chemická praktika pro žáky základních a středních škol.

V oblasti výzkumu se zaměřujeme zejména na nové komplexní sloučeniny přechodných prvků v těchto oblastech:

  • vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky).
  • příprava a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů s aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu.
  • studium hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým nosičem na bázi oxidů železa a navázanou koordinační sloučeninou kombinující vlastnosti obou složek
10. září 2014

Vědecká publikace v Dalton Transactions

autor: agch


Výsledky studie provedené na Katedře anorganické chemie s názvem „Towards better understanding of magnetic exchange mediated by hydrogen bonds in Mn(III)/Fe(III) salen-type supramolecular dimers“ byly publikovány v časopise Dalton Transactions (IF2013 = 4,097).

17. červen 2014

Vědecká publikace v Inorganic Chemistry

autor: agch


Práce s názvem „Slow Magnetic Relaxation in Octahedral Cobalt(II) Field-Induced Single-Ion Magnet with Positive Axial and Large Rhombic Anisotropy“ byla zveřejněna v mezinárodním časopise Inorganic Chemistry (Inorg. Chem. 53 (2014) 5896−5898, IF2012 = 4,593).

 

 

10. květen 2014

Vědecká publikace v Journal of Inorganic Biochemistry

autor: agch


Práce s názvem “Diverse in vitro and in vivo anti-inflammatory effects of trichlorido-gold(III) complexes with N6-benzyladenine derivatives“ byla zveřejněna v mezinárodním časopise Journal of Inorganic Biochemistry (J. Inorg. Biochem. 134 (2014) 92-99, IF2012 = 3,197).

 

7. duben 2014

Vědecká publikace v Dalton Transactions

autor: agch


Výsledky studie provedené na Katedře anorganické chemie ve spolupráci s Taurida National Vernadsky University s názvem „Versatile coordination modes of bis[5-(2-pyridine-2-yl)-1,2,4-triazole-3-yl]alkanes in Cu(II) complexes“ byly publikovány v prestižním časopise Dalton Trans. (IF2012 = 3,806). Studována byly příprava koordinačních sloučenin Cu(II) s bispyridin-triazolovými ligandy, u kterých se dále studovala jejich molekulová a krystalová struktura a následně analyzovaly magnetické interakce mezi paramagnetickými Cu(II) atomy.

strana:1 2 3 4 5

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz