Anorganická chemie zahrnuje základní studium vlastností a reaktivity téměř všech známých prvků periodické tabulky. Pestrá paleta jejich sloučenin od jednoduchých slitin, skrze binární sloučeniny (oxidy, halogenidy apod.), až po složité koordinační sloučeniny vytváří možnosti využití jejich specifických vlastností nejen v každodenním životě či v průmyslových aplikacích, ale i biologických systémech.

Naše katedra se věnuje výuce předmětů spadajících do oboru anorganické chemie při přípravě absolventů všech stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Naše činnost je také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Pracoviště je garantem dalšího vzdělávání učitelů chemie na základních a středních školách, organizuje chemické olympiády a zájmová chemická praktika pro žáky základních a středních škol.

V oblasti výzkumu se zaměřujeme zejména na nové komplexní sloučeniny přechodných prvků v těchto oblastech:

  • vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky).
  • příprava a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů s aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu.
  • studium hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým nosičem na bázi oxidů železa a navázanou koordinační sloučeninou kombinující vlastnosti obou složek
25. únor 2015

Výsledky studie s názvem „The relationship between the strength of hydrogen bonding and spin crossover behaviour in a series of iron(III) Schiff base complexes“ byly publikovány v časopise Dalton Trans. (IF2013 = 4,097). 

 
29. leden 2015

Práce s názvem „Magnetic and structural properties of dinuclear singly bridged-phenoxido metal(II) complexes“ byla publikována v časopise Dalton Transactions (Dalton Trans., 2015,44, 2110-2121, IF2013 = 4,097).

 
4. listopad 2014

Práce s názvem „Spin Crossover and High Spin Electroneutral Mononuclear Iron(III) Schiff Base Complexes involving Terminal Pseudohalido Ligands“ byla publikována v časopise New J. Chem. (IF2013 = 3,159).

strana:1 2 3 ... 7

Nenalezeny žádné novinky.

OZNÁMENÍ

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz