Katedra anorganické chemie garantuje výuku oborů Bioanorganická chemie, Anorganická chemie, a Chemie pro učitelské obory v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech. V rámci výzkumu se zaměřujeme na vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin na bázi komplexů přechodných prvků s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky), na přípravu a studium komplexů s průmyslovým aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu, a také na vývoj hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur využitelných v oblasti cíleného transportu malých molekul, např. léčiv.

 

Naše pedagogická činnost, jakožto garanta učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, je pak také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory a motivaci k jejich studiu, na spoluorganizaci chemických olympiád či na zajišťování zájmových chemických aktivit pro žáky základních i středních škol.

9. květen 2016

Práce s názvem "Magnetic anisotropy in pentacoordinate 2,6-bis(arylazanylidene-1-chloromethyl)pyridine cobalt(II) complexes with chlorido co-ligands" (autoři: I. Nemec, H. Liu, R. Herchel, X. Zhang, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Synthetic Metals. 

14. duben 2016

Práce s názvem "Structural and magnetic properties of heptacoordinated MnII complexes containing a 15-membered pyridine-based macrocycle and halido/pseudohalido axial coligands" (autoři: B. Drahoš, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise RSC Advances. 

11. únor 2016

Práce s názvem "Hydrogensulfide Adducts of Organo-Iridium Anticancer Complexes" (autoři: P. Štarha, A. Habtemariam, I. Romero-Canelón, G. J. Clarkson, P. J. Sadler) byla publikována v časopise Inorganic Chemistry. 

4. únor 2016

Publikace v Inorganica Chimica Acta

autor: agch

Práce s názvem "Reaction of Ph2P(CH2)nPPh2 (n = 1, 3, 5) with elemental tellurium and comparison with members of even-numbered series" (autoři: L. Jeremiáš, M. Babiak, V. Kubát, M. J. Calhorda, Z. Trávníček, J. Novosad) byla publikována v časopise Inorganica Chimica Acta. 

7. leden 2016

Práce s názvem "Copper(II) quinolinonato-7-carboxamido complexes as potent antitumor agents with broad spectra and selective effects" (autoři: R. Křikavová, J. Vančo, Z. Trávníček, R. Buchtík, Z. Dvořák) byla publikována v časopise RSC Advances. 

4. leden 2016

Dne 2. 12. 2015 byl původcům z Katedry anorganické chemie udělen národní patent s názvem "Komplexy zlata s ω-substituovanými deriváty 6-alkyloxy-9-deazapurinů a deriváty fosfanu a použití těchto komplexů pro přípravu léčiv k terapii zánětlivých a nádorových onemocnění" (CZ 305624 B6; původci: Z. Trávníček, J. Gáliková, J. Hošek, J. Vančo).

22. prosinec 2015

Práce s názvem "Field-induced slow relaxation of magnetization in dinuclear and trinuclear CoIII/MnIII complexes" (autoři: I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček, T. Šilha) byla publikována v časopise RSC Advances.

 

21. prosinec 2015

Dne 11. 11. 2015 byl původcům z Katedry anorganické chemie udělen národní patent s názvem "Komplexy zlata s deriváty hypoxantinu a s deriváty fosfanu a jejich použití pro přípravu léčiv v protizánětlivé a protinádorové terapii" (CZ 305585 B6; původci: Z. Trávníček, R. Křikavová, J. Hošek, Z. Dvořák).

strana:1 2 3 4 5 6

OZNÁMENÍ

  • Přijímací řízení DSP

    Oznamujeme, že přijímací řízeni do doktorského studijního programu oboru Anorganická chemie se koná dne 7.6.2016 v 9,00 v místnosti 3.053. Současně oznamujeme, že přijímací řízeni do doktorského studijního programu oboru Didaktika chemie se koná dne 7.6.2016 ve 13,00 v místnosti 3.053. Doplňkový písemný test z angličtiny (není součásti přijímacího řízení) bude organizován ve stejný den Kabinetem cizích jazyku. Čas a místnost budou s předstihem upřesněny.

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz