PHP error
Messagerequire_once() [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line43


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line5


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line5


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line5


PHP error
Messagerequire_once() [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line43


PHP error
Messagerequire_once() [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line43


PHP error
Messagerequire_once() [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line43


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line5


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line5


PHP error
Messagerequire_once() [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line43


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line5


PHP error
Messagerequire_once() [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line43


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line5


PHP error
Messagerequire_once() [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/autoload.inc.php
Line43


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/classes/template_loader.class.php
Line52


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/classes/template_loader.class.php
Line52


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/classes/template_loader.class.php
Line52


PHP error
Messagerequire() [<a href='function.require'>function.require</a>]: Unable to allocate memory for pool.
CodeE_WARNING
File/srv/www/vhosts/agch/public_html/include/classes/template_loader.class.php
Line52

Úvodní stránka | Katedra anorganické chemie

 

Anorganická chemie zahrnuje základní studium vlastností a reaktivity téměř všech známých prvků periodické tabulky. Pestrá paleta jejich sloučenin od jednoduchých slitin, skrze binární sloučeniny (oxidy, halogenidy apod.), až po složité koordinační sloučeniny vytváří možnosti využití jejich specifických vlastností nejen v každodenním životě či v průmyslových aplikacích, ale i biologických systémech.

Naše katedra se věnuje výuce předmětů spadajících do oboru anorganické chemie při přípravě absolventů všech stupňů vysokoškolského studia – bakalářského, magisterského i doktorského. Naše činnost je také zaměřena na rozšiřování zájmu žáků a studentů o přírodovědné obory. Pracoviště je garantem dalšího vzdělávání učitelů chemie na základních a středních školách, organizuje chemické olympiády a zájmová chemická praktika pro žáky základních a středních škol.

V oblasti výzkumu se zaměřujeme zejména na nové komplexní sloučeniny přechodných prvků v těchto oblastech:

  • vývoj nových typů biologicky aktivních sloučenin s medicínským aplikačním potenciálem (např. látky s protinádorovými, protizánětlivými, antidiabetickými účinky).
  • příprava a studium molekulových magnetů a molekulových přepínačů s aplikačním potenciálem v oblasti senzorů, paměťových či záznamových médií s vysokou hustotou záznamu.
  • studium hybridních molekulárně-krystalických nanostruktur s funkcionalizovaným nanokrystalickým nosičem na bázi oxidů železa a navázanou koordinační sloučeninou kombinující vlastnosti obou složek
26. listopad 2015

V časopise PLoS One byla publikována práce s názvem "Half-Sandwich Dichloridoruthenium(II) Complexes with 7-Azaindoles: Synthesis, Characterization and Elucidation of Their Anticancer Inactivity against A2780 Cell Line" (autoři: P. Štarha, L. Hanousková, Z. Trávníček).

Práce s názvem "A Photoactivatable Platinum(IV) Complex Targeting Genomic DNA and Histone Deacetylases" (autoři: J. Kašpárková, H. Kostrhunová, O. Nováková, R. Křikavová, J. Vančo, Z. Trávníček, V. Brabec) byla publikována v časopise Angewandte Chemie International Edition.

28. srpen 2015

Dne 28. 8. 2015 byl pracovišti udělen jubilejní desátý národní patent s názvem "Dichlorido komplexy platiny obsahující deriváty kinetinu, způsob přípravy a jejich užití jak léčiv v protinádorové terapii" (CZ 305411 B6; původci: Z. Trávníček, R. Novotná, Z. Dvořák).

26. srpen 2015

V časopise PLoS One byla publikována práce s názvem "Highly and Broad-Spectrum In Vitro Antitumor Active cis-Dichloridoplatinum(II) Complexes with 7-Azaindoles" (autoři: P. Štarha, Z. Dvořák, Z. Trávníček).

25. srpen 2015

Dne 8. 7. 2015 byl pracovišti udělen v pořadí již devátý národní patent "Dijodo-komplexy platiny a jejich použití pro přípravu léčiv k léčbě nádorových onemocnění" (CZ 305374 B6; původci: Z. Trávníček, P. Štarha, Z. Dvořák).

12. srpen 2015

Práce s názvem "Field-induced slow relaxation of magnetization in pentacoordinate Co(II) compound [Co(phen)(DMSO)Cl2]" (autoři: I. Nemec, R. Marx, R. Herchel, P. Neugebauer, J. van Slagerenb, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Dalton Transactions. 

12. srpen 2015

Práce s názvem "Experimental and Theoretical Investigations of Magnetic Exchange Pathways in Structurally Diverse Iron(III) Schiff-Base Complexes" (autoři: R. Herchel, I. Nemec, M. Machata, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Inorganic Chemistry.

4. červen 2015

 Práce s názvem „Suppressing of slow magnetic relaxation in tetracoordinate Co(II) field-induced single-molecule magnet in hybrid material with ferromagnetic barium ferrite“ (autoři: I. Nemec, R. Herchel, Z. Trávníček) byla publikována v časopise Scientific Reports.

strana:1 2 3 4 5

OZNÁMENÍ

  • Prof. Peter J. Sadler

    29. 10. 2015 navštívil PřF UP Prof. Peter J. Sadler z University of Warwick (Coventry, UK), s nímž naše katedra a další výzkumné skupiny PřF UP spolupracují v oblasti vývoje nových protinádorových léčiv, a který pronesl přednášku "Precious Metal Anticancer Agents with New Mechanisms of Action" (více viz TV reportáž na ČT). 

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz