Magisterské studium

Naše katedra garantuje dvouleté magisterské studium „Učitelství pro střední školy“, které navazuje na předchozí tříletý bakalářský program „Chemie pro víceoborové studium“. (Studenti zároveň pokračují magisterským studiem druhého předmětu zvoleného z nabídky matematika, fyzika, biologie a geologie a ochrana životního prostředí.) Součástí tohoto studijního oboru je i povinná učitelská praxe na střední či základní škole. Po úspěšném složení dílčích zkoušek, státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomové práce student získá titul Mgr. a může pokračovat ve zvoleném doktorském programu.

Magisterské studijní obory „Anorganická chemie“, která navazuje na bakalářský studijní obor „Chemie“, a „Bioanorganická chemie“ jsou rovněž garantovány naší katedrou. Podmínky k získání titulu Mgr. jsou stejné jako u učitelského studia.

Podrobné studijní plány a předměty lze najít na portálu Univerzity Palackého.

 

Témata magisterských prací vypsaných pro aktuální akademický rok, magisterské práce řešené v aktuálním akademickém roce či obhájené v letech minulých jsou uvedeny zde.

 

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám pro akademický rok 2019/2020 pro následující obory:

Bioanorganická chemie

Anorganická chemie

Učitelství pro střední školy

Katedra anorganické chemie

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého

17. listopadu 12
771 46 Olomouc

tel: +420 585 634 351
fax: +420 585 634 357
e-mail : agch(zavinac)upol.cz